DOA LỖ - MICRO BORING BAR

Dao doa lỗ cho máy phay CNC được sử dụng để gia công tinh sản phẩm, doa doa lỗ có khả năng tinh chỉnh cao đáp ứng độ chính xác gia công và độ bóng sản phẩm yêu cầu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.