Lịch Sử

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Những năm 1980~1990        

1976.06.20            Thành lập Công ty với tên gọi JEIL Machine

1984.                   Bắt đầu kinh doanh bầu kẹp

1988.                   Xuất khẩu bầu kẹp ra nước ngoài

1989.                   Xuất khẩu bầu kẹp sang thị trường Châu Âu

1992.                   Bầu kẹp Milling được đăng ký mô hình tiện ích

1997.                   Bầu kẹp thủy lực được đăng ký mô hình tiện ích

1998.                   Xuất khẩu bầu kẹp thủy lực sang Đức, Áo, Canada

1999.                   Được cấp bằng sáng chế cho phát minh bầu kẹp thủy lực

Những năm 2000

2000.06.              Đạt tiêu chuẩn ISO 9001

2001.                  Bằng khen từ Thủ tướng tại Đại Hội Phát Triển Kỹ Thuật Tiên Tiến lần thứ 31

2004.10.              Bằng khen Doanh nghiệp nộp thuế gương mẫu

2006.02.13           Mở rộng trụ sở Văn phòng

2007.01.01           Chính thức đổi tên thành JE-IL SOLUTION

2010.09.14           Chứng nhận ISO 14001:2004

                         Chứng nhận ISO 9001:2008

2011.04.13           Thành lập Trung tâm Nghiên Cứu Buseol

2011.11.14           Đạt được Chứng nhận Doanh nghiệp có tầm nhìn

2012.07.11           Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Kinh tế học

2014.11.01           Phát triển bầu kẹp thủy lực với thiết kế mỏng

2016.10.21           Khai trương Văn phòng kinh doanh tại Changwon

2016.12.05           Bằng khen Doanh nghiệp trong top xuất khẩu cao từ Tổng thống

2018.11.28           Bằng sáng chế bầu kẹp thủy lực cho máy tiện

2019.03.              Mở Văn phòng Chi nhánh tại Việt Nam

Call Now

Contact Me on Zalo